Krycí list

Ev.č. krycieho listu: 54/2019
Druh chovu: Riadený
Meno suky: KAJEDNA Oskár Dór
Navrhovaní plemenníci: 1. BALADIN Arqueva
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak