krycí list

Ev.č. krycieho listu: 49/2020
Druh chovu: Riadený
Vydaný na CHS: Wolf Valley
Meno suky: Anuporoc Zasnežené slunce
Navrhovaní plemenníci: 1. Zdychavský vlk Blesk
2. Back z Údolia vlkov
3. Aron Wolf Valley
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak