krycí list 07/21

Ev.č. krycieho listu: 7/2021
Druh chovu: Riadený
Meno suky: Zdychavský vlk BÚRKA
Navrhovaní plemenníci: 1. AKIM Dunajský vlk
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak