Contacts

Klub chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky

Club of Czechoslovakian wolfdog breeders - Slovak republic

Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31773125

Bank account:

Slovenská sporiteľňa, a. s.,
No. of account: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160
BIC: GIBASKBX

ATTENTION:
By every payment, please write in the note column your name and the purpose of it. We will not accept unidentified payments!

Address for correspondence

Bc. Mgr. Monika Benkovičová

Hody 1314

924 01 Galanta

email: csv.klub@gmail.com

Spravodaj (Club magazine) and web (english, german language):

Mgr.Petra Rothbauerová

Sedliacka 1131/17

951 15 Mojmírovce

e-mail: tobrok.wolfdogs@gmail.com

Club management:

Honorary president

František Rosík
Mánesovo nám. 6,
851 01 Bratislava

President

Ľuboš Zaremba
Okružná 19
053 11 Smižany
0904 431 709, luboszaremba@gmail.com

1st. Vice-chairman
 

Mgr. Ondrej Vavro
Suchá nad Parnou 655,
919 01 Suchá nad Parnou
0911 582 467, ondrej.vavro@centrum.sk
(deutsche sprache)

2nd. Vice-chairman

Mgr. Petra Rothbauerová
Sedliacka 1131/17,
951 15 Mojmírovce
0949 369 754, tobrok.wolfdogs@gmail.com
(deutsche sprache, english language)
 

Club economist

Miriam Pavlíková
Mierová 812/24,
919 27 Dolné Lovčice

0911 233 933, miriam.miaa@gmail.com

Secretary
 

Bc. Mgr. Monika Benkovičová
Hody 1314,
924 01 Galanta
0918 141 864, chsserenesunset@gmail.com

Chief breeding adviser
 

Ing. Mária Kajanovičová
Rázusova 49,
942 01 Šurany
0905 309 912, kajanovicova.m@gmail.com

Committee member
 

František Bajana
Mládeže 167,
013 42 Horný Hričov
0905 410 618, info@aquareef.sk

Control and revision commission
 

Viktor Veliký
Hlinné 177,
094 35 Hlinné
0908 952 666, viktor.veliky@azet.sk