Aima z Vlčích makov krytie

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak