B z Vlcej hory

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak