BOS 2020 SV

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak