CHS Od bobrej rieky - vrh A

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak