CHS spod Ďumbiera - Vrh Y

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak