Kalendar 2020 foto

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak