Klubová a špeciálna výstava 2020

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak