tabor 2019 letak

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak