Vysledky SVP I Trebisov 2019

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak