Dôležité tlačivá

V tejto oblasti nájdete dôležité tlačivá, ktoré sú potrebné pri založení chovnej stanice, pri registrácii chovu, pre prihlásenie šteniat, pre krytie a pod..

Pre lepšiu orientáciu vám pomôže MANUÁL PRE CHOVATEĽOV.

..........................................................................................................................................................

NA STIAHNUTIE:

  • Registrácia chovateľskej činnosti pre Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu / RVPS -> TU
  • Objednávkový formulár na DNA test pre psov (Vetgene) -> TU
  • Prihláška na registráciu šteniat -> TU
  • Kúpnopredajná zmluva (vzor) -> TU
  • Žiadosť o registráciu chovateľskej stanice -> TU
  • Žiadosť o potvrdenie chovnosti -> TU
  • Zmluva o prenájme sučky -> TU
  • Dohoda o krytí suky -> TU