Dunajský vlk

Dunajský vlk

majiteľ: Jana Dudíková

adresa:  Vysokohorská 1, 841 03 Bratislava, Slovenská republika

telefón: +421905325963

email: dudikova1313@gmail.com

web: FB Dunajský vlk

Úspechy chovateľa

Zatiaľ žiadne

Vlčiaci v majetku, spolumajiteľstve

 

Pod túto chovateľskú stanicu patria momentálne tieto psy a suky:

 

Dragona Tichý stín

Pohlavie: suka

Dátum narodenia: 30.5.2014

Otec: Aris Jarton

Matka: Ajga z Datova ráje

Číslo zápisu: SPKP 3648

Chovnosť: As62,5 E1 Of  P1 Xv56 Xf109,6 Xh0,688 ,  chovná

Zdravotné vyšetrenia: DBK A/A, DLK 0/0, DM N/N, DW N/N  

Skúšky : SVP1, BH VT, FPR1

Akim Dunajský vlk , Klubový víťaz 2020, JCHSR

Pohlavie: pes

Dátum narodenia: 14.6.2018

Otec: Crying wolf Evander

Matka: Dragona Tichý stín

Číslo zápisu: 3879 SPKP

Chovnosť: AsOfP3/67 Xv56,72 Xf105,97 Xh0,647 SK chovný

Zdravotné vyšetrenia:  DBK A/A, DLK 0/0, DM N/N, DW N/N

Skúšky :     SVP I.                                                                                

Odchovy

VRH  A  -  narodenie 14.6.2018

 

Otec : EVANDER  CRYING  WOLF

1      AKIM  Dunajský vlk   -  pes - SPKP     3879        JCHSR, BOB, BOS, CAC, Klub.víťaz 2020