Európska výstava ČsV, 28.08.2016, Hrabušice

Psy - Males

 

Psy - trieda dorastu – Males – puppy class

ASTAR Miracle Mia - Veľmi nádejný 1

Psy - trieda stredná – Males – intermediate class

Izzak z Blatnických vinic - Výborný 1

ERON Lupus Ardor - Výborný 2

Cetumqur Šungmánitu-ha Khoyáke - Veľmi dobrý 3

Psy - trieda otvorená – Males – open class

BAK od Našej vlčice - Výborný 1, CAC

EGON Vikvel wolf - Veľmi dobrý

Psy - trieda pracovná – Males – working class

Fennir od Starkej - Veľmi dobrý 1

Devil Maverick - Veľmi dobrý 2

Psy - trieda šampiónov – Males – champion class

Baloo z Blatnických vinic - Výborný 1, CAC, EU víťaz, BOB

JASSPER Malý Bysterec - Výborný 2, res.CAC

BOBO z Chtelnických lesov - Výborný 3

Gorran grey Střípek snů - Veľmi dobrý 4

ASLAAN Lupus Ardor - Veľmi dobrý

Psy - trieda veteránov – Males – veteran class

EZECHIELE Olim Palus - Výborný 1

AGATHON WOLF Rhoderick Sodar - Výborný 2

Suky - Females

 

Suky - trieda mladší dorast (šteniat) – Females – baby class

AURA z Údolia vlkov - Veľmi nádejná 1

AISCHA z Údolia vlkov - Veľmi nádejná 2

Suky - trieda dorastu – Females – puppy class

ASMA ZARA Miracle Mia - Veľmi nádejná 1

Bora spev hôr z Kaľanky - Veľmi nádejná 2

BEKKY z Kaľanky - Veľmi nádejná 3

Calla wolfdog Bohemia - Veľmi nádejná 4

Peppermint patty Lupi di Montemorello - Nádejná

CIARA Strážca divočiny - Nádejná

Suky - trieda mladých – Females – junior class

CEYRA Corda Elizabeth Luporum - Výborná 1, CAJC

Funny Girls - Výborná 2

MAYA Malý Bysterec - Výborná 3

LORA Malý Bysterec - Výborná 4

Suky - trieda stredná – Females – intermediate class

ENVY Lupus Ardor - Výborná 1, CAC

BOSORKA Stražca Divočiny - Výborná 2, res.CAC

FOLLY Lupus Ardor - Výborná 3

BEE BEE HATZUMOMO G´Pack - neposúdená

Suky - trieda otvorená – Females – open class

BAŠKA Stražca Divočiny - Výborná 1, CAC

Diana Amarcord - Výborná 2, res.CAC

GINGER WOLF Lupi di Montemorello - Výborná 3

CONNIE Lupus Ardor - Výborná 4

CAYA Vlčí tlapka - Výborná

KINLEY MAVIS - Výborná

Dragona Tichý stín - Veľmi Dobrá

ALBA Strážca divočiny - Veľmi Dobrá

ANIČKA Strážca divočiny - Dobrá

Suky - trieda pracovná – Females – working class

ASTA z Opoja pod Hájom - Výborná 1, CAC, EU víťaz

AISHA z Gryzovej svorky - Veľmi dobrá 2

Suky - trieda šampiónov – Females – champion class

BAJA Saris Wolfs - Výborná 1, CAC

FOGGY WOLF Lupi di Montemorello - Výborná 2, res.CAC

Alisa zo Slovenskej Rozprávky - Výborná 3

CAPA NEGRA Lupus Ardor - Výborná 4

ALBA Saris wolfs - Výborná

Suky - trieda veteránov – Females – veteran class

BREEZEWOLF - Výborná 1, BOS

Suky - trieda čestná – Females – honor class

IMASSICA PAREPUSIS Oskár Dór Výborná 1

 

Najkrajší pár

1.miesto Bora spev hôr + Bobo z Chtelnických lesov

 

Najlepšia chovateľská skupina

1.miesto Lupi di Montemorello