Správa o chove 2014

Správa o chove a štatistiky za rok 2014

Správa o chove na stiahnutie tu.

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak