Šťastné a veselé!

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak