SVETOVÁ VÝSTAVA NÁR. PLEMIEN , Nitra 7.6.2019

 

Vsetky informacie k Svetovej specialnej vystave najdete na nasledujucich linkoch:

prihlásenie a štatistiky: http://www.onlinedogshows.sk/
entry registration & statistics: http://www.onlinedogshows.sk/
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak