SVETOVÁ VÝSTAVA SLOVENSKÝCH NÁR. PLEMIEN

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak