Výcvikový víkend 16.-18.10.2015

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak