z Vlčej rokliny

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak