B, zo Suchovských hájov, baron

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak