P, Pinto od Úhoště

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak