2011, Letný výcvikový tábor Hrabušice

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak