zo Suchovských hájov, Baron zo suchovskych hajov

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak