z Dubničanky, 2013

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak