Letný tábor 2019

Milí priatelia,

týmto by sme Vás radi chceli pozvať na letný tábor ČSV, ktorý sa bude konať v dňoch od 9 do 18. augusta 2019 opäť v Kempe Tília Gäceľ, v Dolnom Kubíne. Bližšie informácie a propozície klubovej ako aj špeciálnej výstavy, venovanej 30. výročiu uznania plemena FCI, budú čoskoro zverejnené.

Dear Friends,
we want to invite You to our Summer camp 2019, which will be from 9 to 18 of August in the Camp Tilia Gäceľ, in Dolný Kubín. 
More informations and propositions for Club show and Speciality show ( 30th anniversary of our breed ) will be soon.

 

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak