Objednávanie

Spôsob objednávania:

Vyplňte nasledovný formulár - OBJEDNÁVKU

Po odoslaní objednávky dostanete potvrdenie o prijatí. Platba bude dohodnutá s dodávateľom. Predmety v obchode sa budú priebežne dopĺňať , či meniť. Vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o klubový obchod / v malých množstvách /, dodacia lehota bude dlhšia, ako klasický komerčný predaj.

V jednej objednávke je možné objednať 3 rôzne druhy odevov - predmetov. Ak by ste si chceli objednať viac, prosím, vyplňte ďalšiu objednávku. 

OBJEDNÁVKA

POLOŽKA č.1
Napr. Adventure 1, Nano 1, Kniha - história vzniku a podobne.
POLOŽKA č.2
Napr. Adventure 1, Nano 1, Kniha - história vzniku a podobne.
POLOŽKA č.3
Napr. Adventure 1, Nano 1, Kniha - história vzniku a podobne.
Vaše poznámky k objednávke