PROBLÉM PRÍBUZNOSTI V CHOVE ČSV

RNDr. Alexandra Záhradníková, PhD., poradkyňa chovu  CELÝ  ČLÁNOK.    

V príspevku je vysvetlené , čo je príbuzenská plemenitba, líniová plemenitba, základné pojmy COI - koeficient príbuznosti, AVK - koeficient straty predkov. Pravidlá príbuznosti pri plemenitbe. Prečo neprivierať oči pri porušovaní pravidiel? Následky príbuzenskej plemenitby, málopočetnosť vrhov, zhryz, zuby, srsť, semeníky, plodnosť, dlhovekosť. Načo prihliadať pri výbere jedincov pre párenie....príspevok z členskej schôdze v Mošovciach 12.8.2017.