ROZVRH VÝCVIKU na Letnom tábore v Dolnom Kubíne / Training schedule

Vážení priatelia,
účastníci letného tábora v Dolnom Kubíne. Pripravili sme pre vás a vašich psov program výcviku a aktivít pre LT. V rozpise hodín si určite nájdete program, ktorý vás zaujme. Výcvikárom na LT bude Kvetka Slaná, ktorá je naša momentálne najskúsenejšia psovodka. Jej sučka Ariana , bola vyhlásená za najlepšieho pracovného psa r.2018. Pre záujemcov o skúšku podľa IPO, skúšku základnej poslušnosti BH/VT, sú pripravené denné nácviky. Skúšky bude rozhodovať pani Jana Honíšková. Skúšky začínajú v sobotu ráno nástupom na stopársku skúšku. Niektoré aktivity / kolobežky / sú podmienené záujmom z vašej strany, preto neváhajte, dať nám spätnú informáciu, o aký výcvik máte najväčší záujem. Rozvrh sa môže na mieste meniť podľa záujmu, podľa počasia, prípadne podľa spoločného programu / napr. tradičná spoločná prechádzka /. Za tak bohatú ponuku výcviku a aktivít uhradíte poplatok 30 € , čo je na deň 6 €. Za skúšku sa platí osobitne 15€ člen klubu a 20 € nečlen klubu. Aby sme vedeli pripraviť potrebné podmienky,  záujemcovia o výcvik či skúšky vyplňte dotazy uvedené nižšie.  Ďaľšie otázky možte uviezť na email.adresu csv.2podpredseda@gmail.com. Ďakujeme

 
1 Start 2 Complete
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak