Výcvikový víkend, Mošovce - Drienok, 10.11. - 12.11.2017

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak