XXI. Európska výstava českosloven. vlčiaka - výsledky

          Výsledky výstavy

          Fotogaléria

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak