ZÁUJEMCOVIA O BONITÁCIU A ZVOD v roku 2020

Vážení priatelia,

vzhľadom na pandémiu , pre ktorú boli zrušené viaceré plánované akcie klubu, potrebujeme od Vás zistiť záujem o bonitáciu a zvod mladých v tomto kalendárnom roku 2020.

Ponúkame navyše bonitáciu v Pavlovciach v dátume hneď po SVP I v Trebišove.

Ďalšia bonitácia by sa uskutočnila po SVP l v Šamoríne pravdepodobne v Piešťanoch

Bonitácie v D. Kubíne sa môžu zúčastniť aj psy, ktorých majitelia plánovali sa zúčastniť SVP I  v Šamoríne v apríli, no  kvôli pandémii sa skúška nemohla organizovať. Podmienkou účasti na bonitácii musí byť splnenie ostatných podmienok chovnosti / RTG, výstava, vek -   podmienky k chovnosti  / . Skúšku SVP I  si doplníte následne v septembri v Trebišove alebo v októbri v Šamoríne,kde sa uskutočnia.

Prosíme vás o vyplnenie PREDBEŽNEJ prihlášky,

Podľa počtu záujemcov o bonitovanie a zvod budeme zvažovať celkovú organizáciu bonitácií a presné dátumy konania.  Následne bude ešte raz otvárané prihlasovanie.

Termín predbežného prihlásenia : do 12.06.2020

Predbežná prihláška na bonitáciu / zvod mladých:

Označte miesto a datum, kedy plánujete prísť na bonitáciu/zvod
Uveďte, celé meno psa, tj. aj chovateľskú stanicu.
Zvoľte jednu z možností
Uveďte,celý dátum narodenia.
meno a priezvisko
emailová adresa, mob. číslo