ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA ČSV Pavlovce - 14.05.2022 PRIHLÁŠKA ONLINE

 
Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.
 

Miesto a termín konania: Pavlovce 234 (ranč Breziny), 094 31 Hanušovce nad Topľou, 14.05.2021 o 09:00
Place and date : Pavlovce 234 (ranč Breziny), 094 31 Hanušovce nad Topľou, 14.05.2021 o 09:00
 
Prihlasovanie končí * End of registration: 12.05.2022
 
Posudzovateľ * Judge: Ing. Janka Brussová /SK/
 
Zvod mladých a bonitácia budú vykonané podľa bonitačného poriadku KCHČSV SR.
Zvodu mladých sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 6 mesiacov. * For youth presentation only puppies older than 6 months.
Bonitácie sa môžu zúčastniť suky, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 18 mesiacov a psy, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 24 mesiacov.
For bonitation only females older than 18 months, males older than 24 months.
 
Poplatky pre člena: zvod mladých 5,- €, bonitácia 10,- € * Youth presentation for club members 5 €, bonitation 10 €
Poplatky pre nečlena: zvod mladých 15,- €, bonitácia 30,- € * Youth presentation for non members 15 €, bonitation 30 €
Ak sa bonitovaný jedinec zúčastnil zvodu (potrebné doložiť zvodovú kartu), tak má poplatok za bonitáciu zľavnený o 50%, t.z. poplatok: člen  5,- €/ nečlen 15,- €. 
(rozhodnutie z členskej schôdze konanej dňa 18.8.2018 V Dolnom Kubíne).
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste. Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
Klub CHČSV pripomína, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať splnené zvyšné podmienky uchovnenia, t.j. SVP 1, RTG max.B/B a absolvovanie klubom odporúčanej výstavy (doloženie originálom alebo fotokópiou). * Slovakian dogs must have all the other terms completed before bonitation. For foreign is this not a term.
 
POZOR: Informácie o odbere vzoriek DNA pre chovateľov:
 
Dňa 12.8.2017 na členskej schôdzi bola schválená povinnosť testovania jedincov československého vlčiaka na dedičné ochorenia DM a DW.  
 
Cena odberov sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA (38 eur) je možné doobjednať aj test na DM a dwarf (pokiaľ ho nemáte), ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber) v sume +50 eur (cena DNA profil + DM + dwarf = 38 + 25 + 25 = 88 eur).
V prípade záujmu je možné odobrať vzorky aj šteňatám zúčastneným na zvode!
Je možná platba bankovým prevodom alebo platba priamo na mieste:
Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE! IMPORTANT NOTICE!
COVID-19 COVID-19

Zvod a bonitáciu budeme prispôsobovať aktuálnym protipandemickým opatreniam 

 

 

We will adapt the bonitation to current anti-pandemic measures.

 

 
 
Klub chovateľov československého vlčiaka SR * Bank account
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160,
BIC: GIBASKBX
Dôležité upozornenie: 
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (Ján Mrkvička, zvod/bonitácia)!!!
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!
 
UPOZORNENIE: Každý účastník zvodu mladých a bonitácie musí predložiť preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz psa.
Pes musí byť maximálne rok a minimálne mesiac pred akciou očkovaný proti besnote, psinke a parvoviróze.
All dogs must have veterinary passport, must be vaccinated.
 
UPOZORNENIE: V deň konania bonitácie budú poplatky pre vopred neprihlásených záujemcov o zvod, alebo bonitáciu o 50% vyššie!!! 
Pay on place is possible, but with fee +50%!
 
Kontaktná osoba:  Ing. Janka Brussová, tel.: 0903 597 438csv.hpch@gmail.com (hlavný poradca chovu)
Zvoľte jednu z možností.
Zvoľte jednu z možností
Uveďte prosím celé meno, tj. aj chovateľskú stanicu.
Uveďte prosím celý dátum narodenia.
Uveďte číslo zápisu v plemennej knihe.
Uveďte celé meno aj s názvom chovateľskej stanice.
Uveďte číslo zápisu otca v Plemennej knihe.
Uveďte celé meno aj s názvom chovateľskej stanice.
Uveďte číslo zápisu matky v Plemennej knihe.
Uveďte meno chovateľa
Uveďte adresu chovateľa.
Uveďte meno majiteľa psa.
Uveďte plnú adresu majiteľa psa.
Uveďte telefonický kontakt.
Uveďte emailový kontakt.