Zápisnice

Zápisnica zo schôdze výboru 2.9.2012

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 2. septembra 2012 pri Banskej Bystrici.

Zápisnica zo schôdze výboru 11.3.2012

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 11. marca 2012 v Trnave.

Zápisnica zo schôdze výboru 19.2.2012

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 19.2.2012 v Topoľčiankach.

Zápisnica z členskej schôdze 5.8.2011

Zápisnica z členskej schôdze, ktorá sa konala 5. augusta 2011 v Hrabušiciach-Podlesku.

Zápisnica zo schôdze výboru 13.2.2011

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 13. februára 2011 vo Varíne.

Zápisnica zo schôdze výboru 7.5.2011

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 7. mája 2011 v Šamoríne.

Zápisnica zo schôdze výboru 6.2.2010

zo schôdze výboru, ktorá sa konala 6. februára 2010 v Trnave.

Zápisnica z členskej schôdze 13.8.2010

Zápisnica z  členskej schôdze, ktorá sa konala 13. augusta 2010 v Belianskej doline - chata Havranovo.

Stránky