Žiadosť o zaradenie do registra chovných psov

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak