Pozvánka na členskú schôdzu

Vážení členovia,
pozývame Vás na každoročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať: 04.08.2024 v Kempe Tília Gäceľ (Dolný Kubín) so začiatkom o 15:00.
 
Tento rok sa budú konať aj voľby do výboru klubu na pozíciu: Hlavný výcvikár.
Ak máte záujem kandidovať na túto funkciu vo výbore klubu KCHČSV SR, prosím oznámte to e-mailom (csv.klub@gmail.com) do 28.07.2024.

 

Program členskej schôdze KCHČSV SR / 04.08.2024

 

1. Voľba komisií

2. Voľba overovateľa zápisu

3. Schválenie programu členskej schôdze

4. Voľba Hlavného výcvikára, Návrh výboru: Kristína Komanová

5. Predloženie správy o činnosti a hospodárení klubu za rok 2023

6. Predloženie správy KRK za rok 2023

7. Predloženie správy o chove za rok 2023

8. Predloženie plánu činnosti na nasledujúci rok - termínový kalendár 2025

9. Kontrola plnenia úloh udelených výboru členskou schôdzou

10. Návrh na zmenu Vnútornej smernice

11. Návrh na zmenu Klubových poplatkov od 01.01.2025

12. Návrh na odvolanie člena KRK: Alexandry Zaremba z funkcie člena kontrolnej a revíznej komisie z dôvodu " stretu záujmov ". KRK kontroluje hospodárenie a činnosť klubu, ktorú vykonáva výbor na čele s predsedom. V tomto prípade manželka by kontrolovala manžela.

13. Návrh chovateľskej komisie: Nová línia Atos z Belešova - zastúpenie cez Taranis spod Ďumbiera

14. Návrh chovateľskej komisie: zrušenie odberov na bonitáciách (odber pri RTG)

15. Návrh chovateľskej komisie: Krytie so zahraničnými psami bude možné iba s povinne dodanou vzorkou DNA do Vetgenu

16. Rôzne

 

UBYTOVANIE - Letný tábor, D. Kubín 2024

Ubytovanie je možné v bungalovoch v kempe Tília Gäceľ.

Rekreačné /ubytovacie poukazy nebude možné uplatniť.

Ubytovanie v bungalovoch

Ubytovanie je možné iba v termíne 01.08. – 05.08.2024 (štvrtok – pondelok).

Cena za ubytovanie v bungalove od 105 EUR / noc (6 osôb)

Raňajky - povinne: 9,5 EUR / deň / osoba

Poplatok za psa: od 5 EUR / noc

Obedy / večere bude možné si zakúpiť podľa dennej ponuky.

Rezervácia ubytovania je platná až po záväznom potvrdení a uhradení poplatkov.

Záujem o rezerváciu ubytovania nahlasujte emailom: eva.brezinova@gmail.com , prípadne FB, bližšie informácie 0907 642 323 (prosím poslať SMS v prípade nedovolania).

 

ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA ČSV Dolný Kubín 5.8.2024 PRIHLASOVANIE ONLINE

Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.

Klubová a Európska výstava 2024 - PROPOZÍCIE

 

Milí priatelia,

prihlasovanie na naše klubové výstavy je spustené. Všekty potrebné informácie nájdete v PROPOZÍCIACH.

2. august 2024 Klubová výstava KCHČSV SR

3. august 2024 XXVII. Európska výstava KCHČSV SR

V prípade nejasností kontaktujte: Marcela Gábrielová

Plán výcviku v Trnavej hore

Zdravím cvičiacich psovodov na výcvikovom víkende v Trnavej Hore, máte priložený link kde sa môžete zapísať na jednotlivý vícvik. Poprosíme meno psa aj meno psovoda.
Tešíme sa na Vás.
Otázky ohľadne výcviku zodpovie Kvetka Slaná 0904 678 078
 
 
 
 
 

VÝCVIKOVÝ VÍKEND Trnavá Hora 16.5.-19.5.2024

                                                                                                               VÝCVIKOVÝ VÍKEND                                                                                                                    Pod Borovicou - Trnavá Hora

16.5. – 19.5.2024

Milí priatelia,

pozývame Vás na výcvikový víkend, ktorý sa bude konať 16.5. – 19.5.2024  v Trnavej hore.

Plánik chát a bungalovom nájdete aj na konci príspevku, ale aj v samotnej tabuľke prihlasovania.

Tabuľka prihlasovania / ubytovanie, strava /, tabuľka je online, neukladať zmeny.

https://lnk.sk/xekt  

Úhrada za Výcvikový víkend je iba vopred na účet - platba v hotovosti na mieste nie je možná !!!

Uzávierka ubytovania a stravy do 10.5.2023 - po tomto termíne si ubytovanie a stravu musíte vybaviť po vlastnej línii u ubytovateľa. Výcvik vždy hlásiť a platiť ekonómovi

Výcvik a výchovu psov povedú výcvikári Júlia Ledvinková, Roman Rakovský a Kvetoslava SlanáVšetci majú bohaté skúsenosti s prácou a vlastnosťami československých vlčiakov. Cieľom víkendu je naučiť majiteľov, ako so psom spolupracovať a vytvoriť si vzťah pre bezproblémové spolužitie. Z činností - základy poslušnosti, príprava na bonitáciu, príprava na výstavu, záchranarina, vyhľadávanie, stopy, problémové chovanie a aj pomoc pri nácviku pre pokročilých – Kvetoslava Slaná pripravý program na plné tri dni.

Ubytovanie bude poskytnuté v chatách v cene aj s raňajkami , objednať je možné obed aj večeru.

V tomto ozname zverejňujeme tabuľku , ktorá slúži súčasne pre rezerváciu ubytovania a prihlásenie sa na výcvik. Neskôr, podľa veku prihlásených psov , pripravíme tabuľku činností výcviku, kde sa budete tiež prihlasovať.

Prednosť pri ubytovaní budú mať majitelia s cvičiacimi psami. Povinný je poplatok minimálne za jedného cvičiaceho psa.

Je možné na výcvik dochádzať aj bez ubytovania - prihlásenie na konci tabuľky, stravu si môžete tiež objednať.

Maximálna kapacita výcviku je 65 psov.

 

V prípade otázok, resp. nejasností kontaktujte:

  • - organizácia ubytovanie a strava - ekonomika Helena Repaská 0902 159 533
  • - výcvik  Kvetoslava Slaná 0904 678 078

Plán chát a bungalovov:   https://lnk.sk/bgqa

plán izieb : https://lnk.sk/fzu6

SKÚŠKA VYTRVALOSTI PSA - prihlasovanie Šamorín (Endurance run)

Prihlasovanie na Skúšku SVP I v Šamoríne je UKONČENÉ. The registration for endurance run SVP I is CLOSE.

PRIPOMIENKA členský príspevok + platby za krytie

Drahí priatelia 

Začal sa marec, posledný mesiac na úhradu členského príspevku. 

Informácie k platbe: 

Členský príspevok: 30 € / rok

Študenti denného štúdia a dôchodcovia: 5 € / rok - študenti - povinnosť zaslať potvrdenie o štúdiu na csv.klub@gmail.com

Rodinné členské (pre jeden manželský pár): 45 € / rok

Členský príspevok je potrebné uhradiť na bankový účet KCHČSV SR - IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160

Pri akejkoľvek platbe na účet Klubu uveďte prosím do správy pre prijímateľa Vaše meno a účel platby (členské, krycí list č ......../ rok ).

Člen ktorý neuhradí členský príspevok za aktuálny rok do 31.03, dostane v apríli upomienky na email, sms alebo messenger. Po neuhradení členského príspevku ani po dvoch upomienkach bude vyradený z klubu. 

KRYTIE: chcem Vás veľmi pekne poprosiť, hneď po kontrole vrhu, majiteľ psa zaplatí za krytie podľa aktuálneho cenníka na účet klubu a do poznámky poprosím číslo krycieho listu. Prosím nečakajte na začiatok ďalšieho roka, keď ekonóm dostane od SPZ plemennú knihu a dohľadáva pohľadávky za nezaplatené krycie listy. 

Ďakujem veľmi pekne za spoluprácusmiley

2% dane

Oznamujeme členom, ale aj nečlenom klubu.
Klub československého vlčiaka za rok 2023 nemôže poberať 2% dane.
Za pochopenie ďakujeme

Výsledky ŠPECIÁLNA VÝSTAVA ČESKOSLOVENSKÉHO VLČIAKA KCHČSV SR 25.11.2023 Pezinok

Výstava venovaná 30. výročiu samostatnosti KCHČSV SR a zároveň 30. výročiu nášho klubu ako garanta plemena československý vlčiak

ROZHODCA: MVDr. František ROSÍK ml . / SK

V prípade preklepov/ nesprávne zapísaných výsledkov prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com.

Vrh W Malý Bysterec

Vyjadrenie výboru KCHČSV SR k vrhu W Malý Bysterec

Dňa 05.09.2023 písomne informoval chovateľ chovateľskú komisiu o výsledkoch DNA analýzy testov vrhu W Malý Bysterec, kde bolo zistené, že u dvoch súk z vrhu W Malý Bysterec nie je zhoda u rodičov uvedených v preukaze pôvodu, konkrétne:

- Win Malý Bysterec SPKP 4451

- Walkyria Malý Bysterec SPKP 4450

V mene výboru na základe odporúčania chovateľskej komisie, oznamujeme rozhodnutie ohľadom vrhu W Malý Bysterec nasledovne:

- doloženie DNA testu psa Warlock Malý Bysterec SPKP 4449 – doložené dňa 06.10.2023, zhoda rodičov bola preukázaná

- vrátenie preukazov pôvodu Win Malý Bysterec SPKP 4451 a Walkyria Malý Bysterec SPKP 4450, preukazy pôvodu budú vrátené doporučenou poštou Slovenskému poľovníckemu zväzu, kde budú skartované

- vyjadrenie chovateľa s popisom situácie pre členov klubu

- udelenie pokuty vo výške 300 EUR splatnej do 30 dní od doručenia vyjadrenia na účet Klubu chovateľov Československého vlčiaka Slovenskej republiky vedeného v Slovenskej sporiteľmi

 

Popis situácie chovateľom k vrhu W Malý Bysterec

Po analýze DNA testov sa u dvoch súk z vrhu W Maly Bysterec zistilo, že ani jeden z rodičov sa nezhoduje s rodičmi uvedenými v preukaze pôvodu. Ide o suky Win Malý Bysterec SPKP 4451 a Walkyria Maly Bysterec SPKP 4450.

Vrh W Malý Bysterec bol externým vrhom našej chovateľskej stanice, takže šteniatka sa nenarodili u nás. Matkou šteniat mala byť Maya Malý Bysterec a otcom Eron Lupus Ardor. Suku Mayu Malý Bysterec som ako majiteľ a chovateľ bol osobne kryť u majiteľa krycieho psa. Následne suka žila u spolumajiteľky. V tom istom čase mala spolumajiteľka Mayi Malý Bysterec iný vrh na neuchovnenej suke československého vlčiaka, ktorý bol avšak bez PP. O tomto vrhu na neuchovneje suke som nebol informovaný, inak by suka Maya Malý Bysterec odchovala svoj vrhu priamo u nás a nie externe, aby nemohlo dôjsť k zámene šteniat, prípadne iným komplikáciám.

Vo vrhu W Maly Bysterec sa narodili 3 šteniatka (2 suky a 1 pes). Šteniatka boli vo veku 4 týždne napadnuté matkou Maya Malý Bysterec, a z tohto dôvodu som ich odobral a následne odchoval u nás. Pri odbere sme nevideli žiadne ďalšie šteniatka, prípadne kojaciu suku, čo by nasvedčovalo, že v tom čase tam bol ešte ďaľší vrh. K novým majiteľom odišli od nás šteniatka vo veku 7,5 týždňa.

Všetci majitelia sa postupne pripravovali na uchovnenie. Prvou sukou, ktorá splnila všetky podmienky uchovnenia bola Win Malý Bysterec. Posledným bodom boli testy DNA, ktoré preukázali nezhodu rodičov. Následne sme požiadali majiteľku Walkyria Malý Bysterec o vykonanie testu DNA, ktorý bol s rovnakým výsledkom, nezhoda rodičov.

U psa Warlock Malý Bysterec boli vykonané DNA testy paternity až dodatočne, ktoré potvrdili oboch rodičov uvedených v preukaze pôvodu. Keďže pes má zostúpený len jeden semenník, tak nebude chovný.

KCHČSV SR som predložil všetky výsledky DNA testov.

Medzitým sme kontaktovali Slovenský poľovnícky zväz / plemennú knihu s požiadavkou na vrátenie preukazov pôvodu / rodokmeňov, ktoré budú následne skartované.

Podľa nám dostupných a zistených informácií boli šteňatá zamenené u spolumajiteľky, o čom sme nemali vedomosť. Nakoľko sme netušili, že v čase vrhu W Malý Bysterec mala súčasne ďalší vrh.

Situácia, ktorá vznikla v našej chovateľskej stanici nás mrzí a rozhodnutie výboru akceptujeme.

 

IMPORTOVANÉ JEDINCE - informácia

Vážení členovia KCHČSV. 
 
Chcem upozorniť, že všetci, ktorí si doveziete vlčiaka zo zahraničia spolu s exportným preukazom, tak ste povinný registrovať vašeho psíka na Slovensku do Slovenskej plemennej knihy! Inak sa nebude môcť zúčastňovať skúšok, výstav a bonitácií. Môžete prísť o šampionáty a nemusí váš pes byť zaradený do chovu. Boli sme upozornení Slovenským poľovníckym zväzom, aby sme tieto pravidlá spoločne dodržovali. Ďakujem. S pozdravom HPCH Janka Brussová.
 

Úprimnú sústrasť

Dňa 28.09.2023 zomrel pán pplk. Ing. Karel Hartl, ktorý bol významnou osobnosťou československej kynológie. 

Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť rodine.

 

 

Výsledky ŠPECIÁLNA VÝSTAVA Československého vlčiaka, bez CAC, 29.8.2023 - HENCOVCE

Výsledký Špeciálnej výstavy Československého vlčiaka, bez CAC, 29.8.2023 - HENCOVCE

Rozhodca/Judge:  VÁCLAVÍK MIROSLAV (CZ)      

ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KCHČSV SR, 25. november 2023, Pezinok

Milí priatelia,

srdečne Vás pozývame na špeciálnu výstavu KCHČSV SR, ktorú usporiadame na počesť 30.výročia existencie samostatného Klubu chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky a zároveň na počesť 30.výročia klubu ako garanta plemena českoslovenký vlčiak.

Výstava sa uskutoční 25.novembra 2023 v hale Rose Speedlight Dog Campu v Pezinku.

Posudzovať tentokrát bude jeden z posledných pamätníkov začiatkov nášho klubu pán MVDr. František Rosík ml..
Tešíme sa na opätovné stretnutie s Vami a s príčinami naších stretnutí :)
 
 
V prípade nejasností kontaktujte: csv.1podpredseda@gmail.com alebo 0915139244 Marcela Gábrielová

 

Zápisnica z členskej schôdze 06.08.2023, Dolný Kubín

Dňa 06.08.2023 sa konala členská schôdza v Dolnom Kubíne.

Program člensej schôdze zaslaný členom:

VÝCVIKOVÝ VÍKEND - Vincov les 5.10 - 08.10.2023

Milí priatelia,
pozývame Vás na výcvikový víkend, ktorý sa bude konať 5.10.-8.10.2023 v Chatovej osade Vincov les.

XXVI. Európska výstava KCHČSV SR 5.8.2023 Dolný Kubín

XXVI. Európska výstava československého vlčiaka, 05.08.2023               

V prípade preklepov/ nesprávne zapísaných výsledkov prosím kontaktujte tajomníčku na csv.klub@gmail.com.

 

Stránky