Inzercia


Inzerovať na klubových stránkach je povolené len slovenským chovateľským staniciam a členom Klubu chovateľov československého vlčiaka SR.

Inzerovať možno: šteňatá už narodené, alebo ešte nenarodené (odporúčame inzerovať po potvrdení gravidity sonom). Je možné inzerovať aj psov starších, ktorí hľadajú nový domov.

Chovateľ musí informovať aj o aktuálnosti inzerátu a ak už sú všetky šteňatá predané, požiada o zmazanie inzerátu. Ak tak neurobí, inzerát bude zmazaný aicky po 3 mesiacoch od dátumu uvedeného ako "dátum najskoršieho odberu". 

Predĺženie inzercie je možné, stačí napísať mail na csv.2podpredseda@gmail.com a uviesť, ktoré šteňatá, akého pohlavia sú k dispozícii.

Zasielajte prosím aktuálne fotografie rodičov, prípadne plagátiky radšej vo väčšom rozlíšení, ktoré vieme upraviť, než v menšom, ktoré by znížilo kvalitu foto.

Pozor -FCI, SPZ a SKJ nariaďujú najskorší možný odber šteniat od chovateľa najskôr v 7 týždňoch. Inzercia KCHČSV SR nebude podporovať skorší odber a aj napriek žiadosti chovateľa, bude najskorší termín nastavený na min. 7 týždňov od deklarovaného termínu narodenia.