Z Údolia Starej hory

majiteľ: Erik Hraška

adresa: 941 62 Kmeťovo 363

telefón: 

email: hrastavsro@gmail.com

web/FB: