Súťaž - najlepší pracovný jedinec roka

Súťaž o najlepšieho pracovného jedinca príslušného kalendárneho roka vypracováva výcvikový referent klubu. Vyhodnotenie prebieha na nasledujúcej výročnej členskej schôdzi .

V menu vľavo si vyberte príslušný rok.