ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA ČSV Pavlovce - Ranč Breziny 4.5.2024 PRIHLASOVANIE ONLINE

Klub chovateľov československého vlčiaka SR si Vás dovoľuje pozvať na zvod mladých a bonitáciu československého vlčiaka.
 
 

Miesto a termín konania * Place and date: Pavlovce, Ranč Breziny, 094 31 Hanušovce nad Topľou, 4.5.2024

 
4.5.2024 od 09:00 hod. ZVOD MLADÝCH A BONITÁCIA
 
 
Prihlasovanie končí * End of registration: 30.4.2024
 
Posudzovateľ * Judge: Janka BRUSSOVÁ  /SK/ 
 
Zvod mladých a bonitácia budú vykonané podľa bonitačného poriadku KCHČSV SR.
Zvodu mladých sa môžu zúčastniť jedince staršie ako 6 mesiacov. * For youth presentation only puppies older than 6 months.
Bonitácie sa môžu zúčastniť suky, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 18 mesiacov a psy, ktoré majú v deň bonitácie minimálne 24 mesiacov.
For bonitation only females older than 18 months, males older than 24 months.
 
Poplatky pre člena: zvod mladých 5,- €, bonitácia 10,- € * Youth presentation for club members 5 €, bonitation 10 €
Poplatky pre nečlena: zvod mladých 15,- €, bonitácia 30,- € * Youth presentation for non members 15 €, bonitation 30 €
Ak sa bonitovaný jedinec zúčastnil zvodu (potrebné doložiť zvodovú kartu), tak má poplatok za bonitáciu zľavnený o 50%, t.z. poplatok: člen  5,- €/ nečlen 15,- €. 
(rozhodnutie z členskej schôdze konanej dňa 18.8.2018 V Dolnom Kubíne).
 
Platba IBA bankovým prevodom vopred na účet KCHČSV! Týka sa to aj dedičných ochorení a DNA.  Pri platbe prevodom si prosím prineste doklad u úhrade.
 
Klub CHČSV pripomína, že všetky zvieratá prihlásené na bonitáciu MUSIA mať splnené zvyšné podmienky uchovnenia:
 
  • SVP 1 alebo skúška podľa IGP (min. BH-VT)
  • RTG max.B/B
    absolvovanie klubom odporúčanej výstavy
    krvné testy DM, DW, DNA ak boli vykonané samostatne / DNA je možné vykonať mimo bonitáciu, ak obidvaja rodičia majú testy DNA už vykonané /
  • (doloženie originálom alebo fotokópiou).
    * Slovakian dogs must have all the other terms completed before bonitation. For foreign is this not a term.
POZOR: Informácie o odbere vzoriek DNA pre chovateľov:
 
Dňa 12.8.2017 na členskej schôdzi bola schválená povinnosť testovania jedincov československého vlčiaka na dedičné ochorenia DM a DW.  
Vzorka krvi na vytvorenie profilu DNA a vyšetrenie na DM a DWARF bude môcť byť odobratá aj pri RTG, ak majú obaja rodičia vytvorený DNA profil v diagnostickom laboratóriu do ktorého sa posielajú všetky vzorky jedincov na Slovensku ( Vetgene).
 
Cena odberov na mieste bonitácie sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA  je možné doobjednať aj test na DM a dwarf (pokiaľ ho nemáte), ktoré budú testované  už z odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber)
 
DM samostatne  - 35 EUR (suma je už vrátane DPH)
DW samostatne  - 29 EUR (suma je už vrátane DPH)
DM+DW balík vyšetrení - 50 EUR (suma je už vrátane DPH)
vyšetrenie DNA profilu + porovanie rodičov - 37 EUR (suma je už vrátane DPH)
 
V prípade záujmu je možné odobrať vzorky aj šteňatám zúčastneným na zvode!
Platba len bankovým prevodom : do poznámky meno majiteľa, meno psa, odber DW,DM,DNA
 
Klub chovateľov československého vlčiaka SR * Bank account
Slovenská sporiteľňa, a. s.,
číslo účtu: 0082139160/0900
IBAN: SK30 0900 0000 0000 8213 9160
BIC: GIBASKBX
Dôležité upozornenie: 
Pri všetkých platbách uveďte svoje meno a účel platby (Ján Mrkvička, zvod/bonitácia)!!!
Neidentifikovateľné platby nebudú uznané!!!
 
UPOZORNENIE: Každý účastník zvodu mladých a bonitácie musí predložiť preukaz pôvodu psa a veterinárny preukaz psa.
Pes musí byť maximálne rok a minimálne mesiac pred akciou očkovaný proti besnote, psinke a parvoviróze.
All dogs must have veterinary passport, must be vaccinated.
 
UPOZORNENIE: V deň konania bonitácie budú poplatky pre vopred neprihlásených záujemcov o zvod, alebo bonitáciu o 50% vyššie!!! 
Pay on place is possible, but with fee +50%!
 
Kontaktná osoba:  Ing. Janka Brussová, tel.: 0903 597 438csv.hpch@gmail.com (hlavný poradca chovu)
      VIDEO   UKÁŽKA BONITÁCIE
 
Obrázok: 
Základné informácie • Basic information
doložiť len pri bonitácii
Otec • Sire
Matka • Dame
Kontaktné údaje majiteľa• Contact
Priložená dokumentácia • Add Documentation
nahrať online
Pridajte scan dokumentu o SVP I skúške / jpg /
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Pridajte scan výsledku genetického testu / jpg /
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Pridajte scan DW genetického testu / jpg /
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Pridajte scan DNA genetického testu / jpg /
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Pridajte scan výstavného diplomu / jpg /
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Pridajte scan RTG DBK / jpg /
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.
Pridajte scan RTG DLK / jpg /
Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: gif jpg jpeg png.