DM, DW test

DEGENERATÍVNA MYELOPATIA / DM / , DWARFIZMUS / DW /  - genetické ochorenia
 
Od 12.8.2017 je ku chovnosti potrebný aj test z krvi na genetické ochorenia DM a DW. Test je potrebné objednať v akreditovanom laboratóriu, doporučujeme vykonať odber krvi v priebehu uspatia pri Rtg kĺbov. Ďaľšia možnosť je objednať si test na DM a DW  pri odberu krvi na DNA pri bonitácii . Upozornenie : odber krvi na bonitácii sa bude vykonávať len psom, ktorých rodičia nemajú vykonaný test DNA v laboratóriu Vetgene.
Cena odberov sa odvíja od aktuálnej ponuky laboratória, k povinnej vzorke DNA je možné doobjednať aj test na DM a DW, ktoré budú testované z už odobranej vzorky (na všetky stačí jeden odber) Cena približne DNA profil+DM+dwarf= 37+50=87 EUR.
Vetgene s. r. .o. - cenník
DM samostatne - 35€ 
DW samostatne - 29€
DM+DW balík vyšetrení - 50€
Vyšetrenie DNA profilu + porovnanie rodičov - 37€