O, z Krotkovského dvora

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak