Prehľad o aktuálnych vrhoch v SR

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak