Dohota o krytí suky

Dokument: 
© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak