Obchod

           

Spôsob objednávania:

Vyberte si tovar  v ľavom bloku a následne vypíšte doleuvedený formulár, ktorý slúži ako objednávka

Vyplňte OBJEDNÁVKU

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak