Žiadosť o potvrdenie chovnej spôsobilosti

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak