VÝSLEDKY SVP I, Šamorín 14.11.2020

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak