Výsledky SVP I ,Trebišov 21.9.2019

Výsledky: 
SVP