Výsledky SVP I Trebišov 21.9.2019

Výsledky: 
SVP

© Klub chovateľov československého vlčiaka Slovenskej republiky - garant plemena Československý vlčiak